BKZ-erfpachtregeling

Je kunt kiezen om de woning te kopen met eigen grond of met erfpacht. Indien je de woning koopt met erfpacht is de aanvangskoopprijs lager dan met eigen grond. Dit maakt de woning beter bereikbaar.

Hoe werkt het?

 • Je koopt de woning zonder grond voor een koopsom (uitgifteprijs) inclusief 10 jaar kwijtschelding van de erfpacht canon.
 • Na 10 jaar kun je kiezen om alsnog de grond te kopen of jaarlijks erfpacht te gaan betalen.
 • Vooraf zijn deze bedragen bekend.
 • De erfpachtvergoeding en de grondwaarde staan 25 jaar vast (tot 2041).

 

Door deze wijze van kopen van een woning heb je in het begin lagere lasten dan wanneer je de woning in zg. “vol eigendom” koopt. Voordeel hiervan is dat je nu een woning kan kopen met lagere lasten.
Indien je na 10 jaar geen gebruik maakt van het aanbod om de erfpacht af te kopen, kan dit naderhand alsnog maar dan tegen de regels volgens het omzettingsbeleid van de gemeente Zaanstad.

Bepaling grondwaarde bij afkoop na 10 jaar

De grondwaarde is bepaald op 30 % van de V.o.n.-prijs met eigen grond (prijspeil 8 oktober 2016). De afkoop van de erfpacht na 10 jaar is 105 % van de grondwaarde prijspeil 8 oktober 2016. De grond kan dan daarna voor € 1 in vol eigendom worden verkregen.

 

 

Hoogte jaarlijkse erfpacht na 10 jaar

De jaarlijkse erfpacht bedraagt 6 % van de grondwaarde prijspeil 8 oktober 2016.

Voorbeeld berekening

Koopsom woning met 10 jaar afgekochte erfpacht € 154.098,-
Koopsom woning met eigen grond € 189.000,-

Grondwaarde berekening tbv erfpacht na 10 jaar:
30% van de V.o.n.-prijs woning met eigen grond € 56.700,-
Afkoopsom na 10 jaar (8 okt 2026) 105% € 59.535,-

Berekening jaarlijkse erfpacht per 1 jan 2026:
6 % over de grondwaarde prijspeil 2016 € 3.402,-

Rechten & verplichtingen

Rechten:

 • Woning mag verkocht worden aan iedereen inclusief afgekochte erfpacht.
 • Grondwaarde en canon staan 25 jaar vast.
 • Na 10 jaar mag de erfpacht afgekocht worden tegen 105% van de grondwaarde en daarna wordt de grond in vol eigendom verkregen voor € 1.
 • Na 10 jaar mag de woning ook in erfpacht blijven tegen het vastgestelde canonpercentage.
 • Later kan de grond ook gekocht worden volgens dezelfde regels als het omzettingsbeleid van de gemeente Zaanstad.

Verplichtingen:

 • Doorgeven wanneer woning verkocht wordt.
 • Na 10 jaar grond kopen of canon betalen.
 • Onderhoud, WOZ, verzekering, Kosten VVE en overige kosten zijn voor rekening van koper.

Volg alle ontwikkelingen op Facebook

De bouw van De Zaanse Strip is in volle gang. Volg alle ontwikkelingen op onze Facebook pagina.